Market Lamoš Žitňanská

Market Lamoš Žitňanská

Studium :

VŠVU Bratislava, volné umenie - maľba SUPŠ Uherské Hradiště, obor malba

Malby vycházejí z konkrétního podnětu s důrazem na barvu, kterou interpretuje z různých pohledů.

výstavy: OPUS RED