Ivo Pelichovský

Ivo Pelichovský

Studia: 1989 - 1993 SUPŠ v Praze,

1993 - 1998 Pedagogickou fakultu UK

„Snažím se ve své tvorbě zachovávat kontinuitu. Měním náměty, barevnost a celkové vyznění děl, ale zůstávám u techniky, zvoleného konceptu, práce v cyklech i časové náročnosti tvorby.“

Žije a tvoří v Praze.

výstavy: BAD NEWS