Jana Babincová

Jana Babincová

Studia: 2002–2006, FaVU VUT Brno, ateliér Malba III., doc. MgA. Petr Kvíčala (MgA.)

1997–2002, PdF UP Olomouc, výtvarná výchova – německý jazyk (Mgr.)

janababincova.info

inigallery.cz

výstavy: TRANS/IN/FORM