Karolina Rossi

Karolina Rossi

Studia:2005-2012, AVU v Praze, atelier V. Kokolii

zije a prauje v Praze

web: karolinarossi.blogspot.com

výstavy: Bdělost