MichaEla Bodnárová

MichaEla Bodnárová

2006 – 2012 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Ateliér súčasnej maľby Prof. Františka Hodonského, akad. mal.

2011 letný semester v Ateliéri malby II. u doc. Daniela Balabána, akad. mal. na Fakulte umění Ostravské univerzite v Ostravě,

2012 zimný semester - pracovná stáž v Ateliéri malby I. u Mgr. Františka Kowolowského na Fakulte umění Ostravské univerzite v Ostravě

výstavy: Cudzí ľudia, Odrazy tieňov, tiene odrazov