Lucia Horvátová

Lucia Horvátová

Studia: 2010 - 2014 Fakulta umění / Bánská Bystrica, ateliér doc. Štefan Balázs Současnost - VŠVU

http://luciahorvatova.com/

výstavy: Paralelné územia