Václav Hájek

Václav Hájek

Studia: FF UK v Praze, absolvent Dĕjin umĕní

Žije a pracuje v Praze.

teoretik umĕní, publicista, grafik

výstavy: Vokna, Hotelová snídaně