Petr Bulava

Petr  Bulava

Studia: FaVU VUT v Brně, ateliér Sochařství Michala Gabriela Petr Bulava (1984) pochází z Krnova, v současné době působí jako pedagog na SŠPU v Hodoníně a věnuje de malbě, sochařství a grafice.

www.petrbulava.com

výstavy: Výdech