Petra Malinová

Petra Malinová

Studia: 1993- 1999 AVU Praha, ateliér malby prof. J.Sopka

Fragmenty krajiny, zachycené jílem, popelem, pigmentem či grafitem. Materiál, který z krajiny vzešel, stal se médiem a promlouvá dále, zachycujíc její křehké okamžiky. Rytmy kmenů stromů, měnící se oblaka, chuchvalce trav, struktury polí, hladiny vod, paprsky zachycené mlhou… Malba je interpretací. Cílem není zamlžovat, nýbrž hledat skryté, odkrývat zamlžené. Obrazy otevírají prostor pro diváka, skulinu, do níž může vklouznout, aby se mohl nechat unášet.

www.petramalinova.cz

výstavy: MEZI POLI