Valerie Suchánová

Valerie Suchánová

Narozena 1974 v Ostravě od roku 1992 žije v Praze.

Expresivní tvorba s přesahy ke gestické i strukturální abstrakci, jejímž kořenem jsou vzpomínky nabyté putováním po kraji Šumavském.

výstavy: Struktury a situace