Soňa Valentová

Soňa Valentová

Studia:

2010 -2015 – Ostravská Univerzita, ateliér malby doc. Daniela Balabána

2006 -2009 – SŠUD Brno, obor Užitá malba

www.sonavalentova.cz

výstavy: Šepotání