Viktória Šoltisová

Viktória Šoltisová

2009 - 2011 Vysoká škola výtvarných umění a designu / Bratislava

Katedra grafiky a iných médií / prof. Róbert Jančovič, akad. mal.

2008 stáž Fontys University, Department of Visual Arts / Tilburf, NL

Akademie umění v Bánské Bystrici - Katedra Grafiky / Mgr. art. Robert Makar ArtD.

www.viktoriasoltisova.com

výstavy: Madona vo výrobe