Autoři

Cristian del Risco

Cristian del Risco

1996 - 1998: CYBERARST NA NEW WORLD SCHOOL OF THE ARTS

malba, ilustrace a fotografie

www.dialogo.cz/CRISTIAN.htm

Eva del Risco Koupová

Eva del Risco Koupová

1992 - 1996: Střední umělecko-průmyslová škola v Ostravě - obor malba 1996 - 2001: Pedagogická fakulta OU, Ostrava v roce 2001: Akademie výtvarných umění v Praze - obor Grafika I.

výtvarná tvorba, ilustrace dětských knih

Eva del Risco Koupová

Eva del Risco Koupová

Veronika Dolanská

Veronika Dolanská

Josefína Dušková

Josefína Dušková

Studia: 2002 – 2008: Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér figurálního sochařství a tvorby medaile prof. Hendrycha

www.josefinaduskova.cz

Tereza Fikarová

Tereza Fikarová

Studia: absolventka PedF UK v Praze

Žije a pracuje v Praze.

grafika, keramika, šperk

Václav Hájek

Václav Hájek

Studia: FF UK v Praze, absolvent Dĕjin umĕní

Žije a pracuje v Praze.

teoretik umĕní, publicista, grafik

Jiří Hanuš

Jiří Hanuš

Studia: 1997-2001 Výtvarná škola Václava Hollara 2003-2009 PedF UK v Praze 2010-dosud PedF UK / Doktorantské studium

www.hanus-gallery.cz

Veronika Hilská

Veronika Hilská

Studia:Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 1995 – 2002 1995 –2002 atelieru Kov a šperk, prof. V. K. Novák 1997 – stáž ve Finsku, Lahti 2001 – stáž v Portugalsku, Aveiro, obor vizuální komunikace

Lucia Horvátová

Lucia Horvátová

Studia: 2010 - 2014 Fakulta umění / Bánská Bystrica, ateliér doc. Štefan Balázs Současnost - VŠVU

http://luciahorvatova.com/

Kaoru Ishida

Kaoru Ishida

Studia: 2012 - absolvovala magisterské studium na katedře animované tvorby FAMU.

www.kaoruishida.com

Petr Jáchym

Petr Jáchym